HOME

 

view

 

route

 

KALOFER

 

PRICE

 

address

 

 

 
 
Национален парк “Централен Балкан”

е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина. Тук се опазват само регулиращи се екосистеми, притежаващи изключително биологично разнообразие.

централен Балкан цветя алкан  

Паркът обхваща просторни обилни поляни, верига от сурови върхове, от които 20 с височина над 2000 метра, скални стени, пропасти, пе - щери, дълбоки каньони и ви- соки водопади. Централен Балкан е предпочитано мя- сто от туристи, природолю - бители и естествоизпитате - ли.

изглед балкана връх Ботев  
Екопътека Бяла Река

На около 8 км северозападно от Калофер в м.”Бяла река” близо до Калоферски мъжки манастир на територията на Национален парк „Централен Балкан” се намира еко-пътека ”Бяла река”. Пътеката е част от комплекс „Бяла река”.

еко патека Бяла река  

Съоръжението е изградено с цел популяризиране природото богатство на тази защитена територия. За целта са изградени 8 моста в най - атрактивната част от ждрелото на реката  и са поставени 7 модула, разказващи за дивият свят в парка. Ще бъдете очаровани от това прекрасно място.

 
Райското пръскало

е най-високият водопад на Балканския полуостров. Той е разположен в Стара плани- на под връх Ботев. Събира води от снежните преспи, разположени под върха, които образуват река Пръскалска и има височина 124,5 метра.

 

 

 

Хижа Рай

В подножието на Връх Ботев и Райското пръскало се нами ра хижа Рай - изходен пункт за посещението им. Местно- стта и природата са впечатл- яващи, а скалите привличат много любители на скалното катерене.

 
Връх Ботев

е най-високият връх в Стара планина с надморска висо- чина 2376 м. Върхът се намира в Централна Стара планина, близо до гр. Карл- ово и гр. Калофер. Той пред- ставлява обширно пасище с гранитна основа.

 

Връх Ботев лежи на територията на резерват Джендема. На връха е изгра- дена метеорологична стан- ция и телевизионна кула. Връх Ботев е част от прехода Ком - Емине, който предста- влява финала на международ ния туристически маршрут Е3.

 
Пикник в Планината

Когато всичко си видял, много си се уморил или желаеш кратка разходка с по- дълга почивка, можеш да си направиш пикник в прохлад ната гора, на поляна или охлаждане от горещото лято в бистрата вода на красивата река.

 

 

 
 
© ELTEMA 2000